13. Avgust 2013.  |  Vesti

Poslednjih par decenija ne samo da se povećala potreba za izgradnjom već se povećalo i radno vreme koje se provodi na gradilištima. Shodno tome provodeći i po 12 sati na njima bilo je neophodno obezbediti radnicima-građevincima osnovne uslove za rad. Pored obezbeđivanja sigurnosti na gradilištima neophodno je obezbediti i sanitarno-higijenske uslove za rad. U početku je to bilo prilično teško, međutim danas sa novim izumima i inovacijama našlo se rešenje. Mobilni WC godinama je trpeo izmene dizajna, veličinu, težinu, oblik, i na kraju sveo se na minimalne dimenzije i potrebe odražavanja, a opet funkcioniše kao samostalna sanitarna jedinica.

Razmatrajući pitanja obezbeđivanja pristojnih sanitarno-higijenskih uslova na gradilištima za radnike kao odgovor najidealnije rešenje nametala se upotreba Mobilnih sanitarnih Kabina tj. Mobilnih WC-ova. Plastične polietilenske WC Kabine polako postaju nezamenljive u pogledu praktičnosti i funkcionalnosti na gradilištima. Pored toga što služe za obavljanje sanitarno-higijenskih potreba mogu se koristiti i za presvalčenje.

Dovoljan je svega 1m² da zadovolji obavljanje svakodnevne jutarnje rutine. U Mobilni WC stane: 1 WC školjka-sedište, 1 pisoar, 1 lavabo sa tankom za čistu vodu od 20 litara, držači za sapun, WC papir, ubruse i tank za otpadne vode zapremine 210 litara. Spoljašnje mere Mobilnog WC-a su: 106x106x233 cm, visina sedišta iznosi 51 cm. Težina praznog Mobilnog Wc-a iznosi 78 Kg.

Gradilišta sama po sebi nisu opremljena sa vodovodnim i kanalizacionim priključcima, naročito u prvim fazama radova. Međutim, Mobilni WC može neometano funkcionisati kao samostalna sanitarna jedinica bez potrebe za priključivanjem na gradski vodovod i kanalizaciju. I to sve zbog posedovanja tanka za otpadnu vodu i fekalije zapremine 210 litara.

Prilikom korišćenja Mobilne WC kabine dolazi do nagomilavanja otpadnih voda i fekalija u tank, ova činjenica ne treba da buni korisnike. U tank se pre samog početka korišćenja Kabine sipa hemija koja podstiče razgradnju sadržaja tanka i neutrališe neprijatne mirise. Za korisnike Mobilne WC Kabine neutralisanje neprijatnih mirisa je veoma važna. Hemija koja se sipa u tank ima i dezinfekciona svojstva što je takođe bitno. Održavanje Mobilnih WC-ova u čistom, urednom i mirisnom stanju je imperativ.

Korisnici Mobilnih WC-ova na gradilištu nemaju nikakvu obavezu prema njihovom održavanju. Naša ekipa vodi računa o pravovremenom pražnjenju, čišćenju, dezinfekciji i punjenju hemijom. U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine sva otpadna voda i fekalije koje se prikupe od WC Kabina bivaju odlagane na Zakonom propisanim mestima. Ovakav vid  usluge i održavanja sa pravom stiče epitet Eko WC Kabina. Takođe treba napomenuti da dezinfekciona sredstva i hemija koja se koristi za održavanje nisu škodljiva ni po korisnike ni po okolinu.

Za postavku WC Kabine ne gradilištu potrebno je samo odrediti mesto koje će biti pristupačno po ekipu za čišćenje i prilikom povlačenja.