8. Mart 2008.  |  Vesti

Sajt je aktiviran, dorađujemo prikaze stranica, galerije slika i video materijala, slajd šou na vrhu strane, prikaze Google mapa.... Sadržaj u smislu tekstova se priprema i uskoro će biti sve spremno - posetite nas ponovo!