Prednosti korišćenja Mobilnih EKO WC Kabina 

  • Mobilni Eko wc ima široku primenu. pokretni eko toalet
  • Male dimenzije, sopstveni tank, mogućnost zaključavanja, sve to su samo deo prednosti ovog proizvoda.
  • Njihova primena i korišćenje ne zahteva obuku, poseban način rukovanja, specijalan tretman.

Široka primena eko wc-a, brza i laka upotreba, male dimenzije, atraktivnih boja, lako za održavanje. 

Prvobitni korisnici bili si usključivo različiti tipovi gradilišta, radne akcije, iskopine, da bi se kasnije njihova upotreba proširila i na manifestacije, festivale, vašare, sportske manifestacije, fabrike, proizvodne hale, izletišta, itd.

Danas je neophodno obezbediti sanitarno-higijenske uslove na mestima koja ne podržavaju vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

mobilni eko toalet

Mobilna Eko WC Kabina kao ogledalo praktičnosti

  • Eko-mobilni-WC ima više prednosti, ne možemo a da ne krenemo od njegovih zaista malih dimenzija, jer gde se može naći na jednom mestu celokupan sanitarni čvor koji zauzima svega 1m².

Na tako maloj površini dobijate sanitarno-higijenski objekat koji je u potpunosti opremljen, poseduje wc sedište, pisoar, lavabo i zamenjuje isti takav objekat zidane gradnje. 

  • Male dimenzije wc kabina vam idu u prilog, naročito ako su vam potrebni zbog festivala, vašara, i raznih drugih muzičkih i nemuzičkih manifestacija.

Mogućnost postavke EKO WC Toaleta na bilo kom lokalitetu bez potrebe priključivanja na gradski vodovod i kanalizaciju. 

  • S toga, Mobilni WC je praktičan jer njegove male dimenzije i samostalnost mu omogućavaju da se postavi u samom krugu događaja, i ne narušava estetiku prostora. 

Eko WC obezbeđuje komfornost na gradilištima, koncertima otvorenog i zatvorenog tipa, sportskim događajima, izletištima, itd. Ne narušava okolinu, obezbeđuje sanitarno-higijenske uslove sa minimalnim zahtevima. 

Popunjavanjem kontakt forme možete naručiti mobilni EKO toalet.